Green Watt Group

Compania

Conştientizarea contemporană a conceptelor de economisire a energiei şi de protecţie a mediului înconjurător nu este o realitate complet nouă.

Există locuri pe pămant, plăcute dar cu condiţii meteorologice adeseori nefavorabile, care determină locuitorii să caute surse alternative de energie pentru a face faţă acestora, fără a afecta resursele principale ale teritoriului. GreenWatt a luat naştere aici.

Într-unul dintre aceste locuri, în inima Alpilor Italieni, o echipă de perspectivă de întreprinzători şi profesionişti din diverse medii, a sesizat cu mult timp înainte utilitatea şi importanţa în termeni de economisire a unei noi surse în măsură să pună la dispoziţie două energii produse într-un mod alternativ, cu o economisire considerabilă a consumului.

Sarcina de a transforma ideea într-un proiect tehnologic solid a fost atribuită unui grup de tineri cercetători ai Universităţii din Bergamo, motivaţi de idei noi şi inovatoare.

A urmat apoi planificarea investiţiilor, studiul brevetelor, organizarea şi gestionarea întregului proces productiv, munca şi pasiunea atâtor oameni; totul pentru a obţine un rezultat concret garantat şi util pentru viitorul mediului înconjurător: micro-cogeneratorii GreenWatt.

Astăzi, GreenWatt este o realitate adânc înrădăcinată, cu o bază solidă şi o viziune clară a pieţei. 

Creativitatea, capacitatea de producţie, resursele alocate cercetării şi dezvoltării, deservirea clienţilor şi puternicul spirit antreprenorial au contribuit la lansarea provocării într-o piaţă cu  evoluţie rapidă.

Instalaţiile de micro-cogenerare GreenWatt, cu impact redus asupra mediului, concepute pentru a reduce consumul de energie sunt sinteza gândirii comune ale persoanelor sensibile Culturii de conservare al propriului teritoriu, capabile să transforme un număr mare de Idei în produse de ultimă generaţie, eficiente şi în condiţii de siguranţă.